Polska Akademia Koszykówki

System PAKTM(C)

System szkoleniowy PAKTM© to autorski system treningowy Polskiej Akademii Koszykówki opracowany przez doświadczonych trenerów w oparciu o najlepsze polskie i zagraniczne wzorce szkoleniowe.  Na podstawie naszych doświadczeń i obserwacji opracowaliśmy manual treningowy zawierający zestawy ćwiczeń i zabaw dostosowanych do wieku i umiejętności zawodników oraz przedstawiający szczegółowe wytyczne dla Trenera. W ten sposób, każdy trening jest dobrze zaplanowany, a uczestnicy nie marnują cennego czasu.

Nasz sezon szkoleniowy podzielony jest na 3 części (trymestry) składające się z 13 tygodni treningowych. W tygodniu w zależności od grupy odbywają się 2 – 3 treningi po 60 lub 90 minut. Na początku każdego trymestru są przedstawiane uczestnikom i ich opiekunom cele i założenia treningowe – co będziemy robić, co chcemy osiągnąć, jak będziemy mierzyli dokonania uczestników. Każdy trening ma zaplanowaną odpowiednio strukturę dostosowaną do wieku uczestników, liczebności grupy  oraz poziomu zaawansowania. Typowa struktura treningu przedstawia się następująco:

Każdy trening jest dokładnie zaplanowany. Trener w oparciu o manual treningowy ma rozpisany każdy tydzień treningowy, ma określone dokładne ćwiczenie i zabawy oraz czas ich trwania. Dzięki temu, że plan treningów jest określony na 13 tygodni wszystkie umiejętności zawodników są równomiernie rozwijane.  Dodatkowo każdy z uczestników poprzez serwis www.pakkosz.pl ma dostęp do materiałów szkoleniowych - opisu ćwiczeń, filmów, grafów, które pozwalają mu na pracę we własnym zakresie. 

Na zakończenie każdego trymestru organizowany jest weekendowy turniej. Celem turnieju jest nie tylko dobra zabaw połączona z rywalizacją i współzawodnictwem sportowym, ale również możliwość podsumowania nabytych umiejętności zawodników, postępów drużyny jak również pracy szkoleniowej Trenera. W młodszych i początkujących grupach są organizowane gry i zabawy sprawdzające przede wszystkim indywidualne umiejętności zawodników, w starszych natomiast  organizowane są mecze 5 x 5.  W turniejach biorą udział wszyscy zawodnicy, a nie tylko wybrani.

System szkoleniowy PAKTM(C) to gwarancja dobrej zabawy i wysokiej jakości zajęć.