Polska Akademia Koszykówki

O NAS

Fundacja POLSKA AKADEMIA KOSZYKÓWKI (w skrócie PAK) zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki. Nasza Fundacja powstała  „z Pasji do Gry” oraz z radości pracy z dziećmi i młodzieżą.

Głównym celem PAK jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku 7 - 16 lat jak najlepszych warunków do rozwijania umiejętności sportowych w dziedzinie koszykówki oraz przygotowanie ich do kontynuowania kariery sportowej na najwyższym poziomie.

MISJA POLSKIEJ AKADEMII KOSZYKÓWKI

 • Popularyzacja kultury fizycznej
 • Rozwijanie kariery sportowej zawodników 
 • Wpajanie oraz egzekwowanie zasady „fair play”
 • Wpływanie na wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport i rywalizację
 • Poszerzenie grona sympatyków koszykówki oraz ich aktywizację pod kątem wszechstronnego rozwoju koszykówki
 • Rozwijanie umiejętności fizycznych, pasji sportowej i umiejętności planowania swojego czasu wolnego poprzez treningi
 • Nauka i doskonalenie gry w koszykówkę u dzieci i młodzieży
 • Podnoszenie poziomu sportowego
 • Przygotowanie do osiągania coraz lepszych wyników sportowych
 • Udział w turniejach towarzyskich oraz meczach ligowych
 • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

GŁÓWNE WARTOŚCI POLSKIEJ AKADEMII KOSZYKÓWKI

 • Stawiamy na fundamenty
 • Komunikacja
  • Jasno określone cele treningowe (cele jakościowe i ilościowe)
  • Informacja zwrotna dla zawodników i rodziców w formie karty oceny pracy zawodnika przedstawiającej mocne i słabe strony zawodnika, osiągniecia zespołowe i indywidualne, obszary do usprawnienia i rekomendacje na przyszłość. Ocena dokonywana na koniec każdego trymestru.
 • Wysoka jakość zajęć
  • Treningi dobrze zaplanowane – patrz PAKTM©
  • Nie tracimy czasu
 • Bezpieczeństwo uczestników
  • Każdy trener jest przeszkolony w zakresie pierwszej pomocy
  • Obowiązkowy zestaw medyczny na każdym treningu
  • Ubezpieczenie NNW uczestników
 • System oceny pracy trenerów i zawodników
  • Ankiety rodziców i młodzieży na koniec każdego trymestru.
  • Ocena pracy trenera przez Dyrektora Sportowego
  • Poprzez jasno określone cele treningowe oraz dostęp rodziców do PAKTM© możliwość ewaluacji treningów przez rodziców

Jeżeli podzielasz nasz wartości i chcesz aby Twoje dziecko nauczyło się grać w koszykówkę, bawiąc się przy tym dobrze, zapisz je na nasze zajęcia.